Tıbbi hizmetler ajansı

Gizlilik Politikası

Şirketimizle ilgilendiğiniz için çok memnunuz. Veri koruma, Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansının yönetimi için özellikle yüksek önceliğe sahiptir. Beauty Smile Cologne ajansının web sitesinin tıbbi hizmetler için kullanımı genellikle herhangi bir kişisel veri sağlamadan mümkündür. Bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne ve Beauty Smile Köln Sağlık Hizmetleri Ajansı için geçerli ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu veri koruma beyanı ile şirketimiz topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında halkı bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri bu veri koruma beyanı ile hakları hakkında bilgilendirilir. Kontrolör olarak Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansı, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uyguladı. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.
1. Tanımlar
Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansının veri koruma beyanı, genel veri koruma yönetmeliği (GDPR) düzenlenirken Avrupa kılavuzu ve düzenleme veren tarafından kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem halk hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz. Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:
a) Kişisel veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili tüm bilgilerdir (bundan böyle “veri konusu” olarak anılacaktır). Gerçek bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel karakteristik, fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir.
b) veri konusu
Etkilenen kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişidir.
c) işleme
İşleme, toplama, toplama, organizasyon, organizasyon, depolama, adaptasyon veya modifikasyon, okuma, sorgulama, kullanım gibi kişisel verilerle bağlantılı otomatik işlemlerin yardımı ile veya yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem serisidir. İletim, dağıtım veya başka bir hüküm, açıklama veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.
d) işlemenin kısıtlanması
İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.
e) Profil oluşturma
Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel ile ilgili hususlar ile gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanılmasından oluşan herhangi bir kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, yerini veya yerini analiz edin veya tahmin edin.

5000/5000

Zeichenbeschränkung: 5000

f) takma adlandırma
Takma adlandırma, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan artık belirli bir veri konusuna atanamayacağı şekilde işlenmesidir. Tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiye atanamaz.
g) Kontrolör veya kontrolör
İşlemden sorumlu veya sorumlu kişi, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik yasası veya Üye Devletlerin kanunları tarafından belirtilirse, sorumlu kişi veya isimlendirilmesi için özel kriterler Birlik yasasına veya Üye Devletlerin kanunlarına göre sağlanabilir.
h) işlemci
İşlemci, kişisel verileri sorumlu kişi adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organdır.
i) Alıcı
Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur. Bununla birlikte, Birlik yasası veya Üye Devletlerin yasası kapsamındaki belirli bir soruşturma yetkisinin bir parçası olarak kişisel verileri alabilen yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.
j) üçüncü taraf
Üçüncü taraf, veri sahibi, denetleyici, işlemci ve kişisel verileri denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında işleme koymaya yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.
k) Onay
Onay, veri sahibinin gönüllü olarak belirli bir vaka için bilgilendirilmiş bir şekilde ve açık bir şekilde, veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiklerini belirten bir beyan veya başka bir açıklayıcı teyit şeklinde herhangi bir ifadesidir. olduğunu.
Kontrolörün adı ve adresi
Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma karakteri taşıyan diğer hükümler sorumludur: Beauty Smile Köln Tıbbi Hizmetler Ajansı Rösrather Str. 591-593 51107 Köln Almanya Tel.: 02241 2094937 E-Posta : beautysmilecologne@gmx.de Web sitesi: www.beautysmile-cologne.de
3. Çerezler
Beauty Smile Cologne ajansının tıbbi hizmetler web sitelerinde çerezler kullanılır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan ve depolanan metin dosyalarıdır. Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerezde çerez kimliği bulunur. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerezlerin depolandığı belirli bir internet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir karakter dizesinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, veri sahibinin tek tek tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir. Çerezleri kullanarak, Beauty Smile Köln Tıbbi Hizmetler Ajansı, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir. Bir çerez, web sitemizdeki bilgileri ve teklifleri kullanıcının yararına olacak şekilde optimize etmek için kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından ele geçirilir. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar. Veri sahibi, uygun ayarı yaparak web sitemizden istediğiniz zaman çerezler ayarlayabilir
kullanılan internet tarayıcısını önlemek ve böylece çerezlerin ayarlarına kalıcı olarak itiraz etmek. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları kullanılarak herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, belirli koşullar altında web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamaz.
4. Genel veri ve bilgilerin toplanması
Beauty Smile Cologne tıbbi hizmetler ajansının web sitesi, web sitesine bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdakiler kaydedilebilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren denir), (4) kullanılan alt web siteleri web sitemizdeki bir erişim sistemi kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda riskleri önlemeye yarayan diğer benzer veri ve bilgiler. Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Beauty Smile Köln Sağlık Hizmetleri Ajansı ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve ( 4) kolluk kuvvetlerine siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak. Bu nedenle anonim olarak toplanan veri ve bilgiler, bir yandan Beauty Smile Köln ajansı tarafından bir yandan ve ayrıca tarafımızdan işlenen kişisel veriler için en iyi koruma düzeyini sağlamak amacıyla şirketimizde veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla istatistiksel olarak değerlendirilir. , Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.
5. Web sitesi üzerinden iletişim seçeneği
Yasal düzenlemeler nedeniyle, Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansının web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim kurmamızı ve bizimle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan bilgiler içerir ve bu ayrıca elektronik posta (e-posta adresi) için genel bir adres içerir , Bir veri öznesi, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla veri denetleyicisine başvurursa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Veri kontrolörüne konu olan bir veriden gönüllü olarak iletilen bu tür veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temas ettirilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.
6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi
Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gereken süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusu veya diğer yasa koyucu tarafından veri denetleyicilerinden hangisi yasalarda veya düzenlemelerde yapılıyorsa işler ve depolar. tabi, sağlandı. Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa yönergesi ve tüzük sağlayıcısı veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak engellenir veya silinir.
7. Veri sahibinin hakları
a) Onay hakkı
Her veri sahibinin Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından veri denetleyicisinden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay isteme hakkı vardır. Bir veri sahibi bu onay hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.
b) Bilgi edinme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkesin Avrupa Yönergesi vardır

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından, aşağıdaki nedenlerden biri geçerli olduğunda ve işleme gerekmediği sürece, kendileriyle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkına sahiptir:
Kişisel veriler bu tür amaçlar için toplanmış veya artık gerekli olmadıkları başka herhangi bir şekilde işlenmiştir.
Veri sahibi, 6 (1) (a) GDPR veya 9 (2) (a) GDPR’ye göre işlemenin dayandığı rızasını geri çeker ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Veri sahibi, Madde 21 (1) GDPR’ye uygun olarak işleme itiraz eder ve işleme için geçersiz bir meşru gerekçe yoktur veya veri sahibi, Madde 21 (2) GDPR’ye uygun olarak işleme itiraz eder İşleme a.
Kişisel veriler yasadışı olarak işlendi.
Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya denetçinin tabi olduğu üye ülkelerin yasası uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
Kişisel veriler, 8 inci Paragraf 1 GSYİH uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.
Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibinin tıbbi gülümseme için Beauty Smile Köln ajansı tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini istediği takdirde, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilirler. Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansının çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini ayarlayacaktır. Kişisel verilerin Beauty Smile Cologne sağlık hizmetleri ajansı tarafından halka duyurulması ve sorumlu kişi olarak firmamız Madde 17 Para 1 GDPR uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü ise, Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansı dikkate alınır. Yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini, veri sahibinin bu diğer veri denetleyicilerinden kendilerine olan tüm bağlantıları sildiğini bildirmek için teknik olanlar da dahil olmak üzere teknoloji ve uygulama maliyetlerine uygun önlemler işleme gerekmediği sürece kişisel veriler veya bu kişisel verilerin kopyalarını ya da kopyalarını istemiştir. Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansının çalışanı, bireysel durumlarda gerekli olanı ayarlayacaktır.
e) İşlemenin kısıtlanması hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından aşağıdaki koşullardan biri karşılandığında denetleyiciden işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:
Veri sahibi, kişisel verilerin doğruluğunu, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre için tartışır.
İşlem yasalara aykırıdır, veri sahibi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını ister.
Denetleyicinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal talepleri iddia etmesi, kullanması veya savunması gerekir.
Veri sahibinin, Madde 21 para 1 GSYİH ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin veri sahibinin nedenlerinden daha ağır bastığı henüz belli değildir.
Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri öznesi, Beauty Smile Köln ajansı tarafından tıbbi hizmetler için saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir. Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansının çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.
f) Veri taşınabilirliği hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verileri veri sahibi tarafından sorumlu bir kişiye, yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemin Madde 6 Paragraf 1 GDPR Mektubu veya Madde 9 Para uyarınca rızaya dayanması kaydıyla, kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye başka bir denetleyiciye aktarma hakkına da sahipsiniz. 2 GDPR veya 6 ncı paragraf 1 GDPR’ye göre bir sözleşmede GDPR harfi ve kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için işlem gerekli olmadıkça, işlem otomatik işlemler kullanılarak gerçekleştirilir. sorumlu kişiye devredilen resmi makamın kullanımına. Ayrıca, Madde 20 Para 1 GDPR’ye göre veri taşınabilirliği haklarını kullanırken, veri sahibinin, kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu ve öyleyse, doğrudan bir kişiden diğerine aktarılma hakkı vardır. bu diğer insanların haklarını ve özgürlüklerini etkilemez. Veri taşınabilirliği hakkını iddia etmek için, veri sahibi istediği zaman tıbbi hizmetler için Beauty Smile Köln ajansının bir çalışanıyla iletişim kurabilir.
g) İtiraz hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı her zaman, kendi durumlarından kaynaklanan nedenlerle, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından, 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasına dayanarak verilen hakka sahiptir. veya f DS-GVO itirazda bulunur. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Beauty Smile Köln Tıbbi Hizmetler Ajansı, veri sahibinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan korunmaya layık işlem için zorlayıcı nedenler gösteremedikçe veya işleme, Yasal taleplerin iddia edilmesi, kullanılması veya savunulması. Beauty Smile Köln tıbbi hizmetler ajansı doğrudan reklam yapmak için kişisel verileri işliyorsa, veri sahibi herhangi bir zamanda bu tür reklamlar için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, doğrudan reklamcılığa bağlı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi, doğrudan pazarlama amacıyla tıbbi hizmetlerin işlenmesi için Beauty Smile Köln ajansına itiraz ederse, Beauty Smile Köln tıbbi hizmet ajansı artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir. Buna ek olarak, ilgili kişi, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, bunlarla ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı, Güzellik Gülümseme Köln ajansı tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçlı veya Art. Paragraf 1 GDPR, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlem gerekmedikçe itiraz etmek. İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi Beauty Smile Köln Tıbbi Hizmetler Ajansı’nın herhangi bir çalışanıyla veya doğrudan başka bir çalışanla iletişim kurabilir. Veri sahibi ayrıca, teknik spesifikasyonları kullanan otomatik prosedürler vasıtasıyla, 2002/58 / EC sayılı Direktiften bağımsız olarak, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.
h) Profil oluşturma dahil bireysel durumlarda otomatik kararlar
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupalı ​​yöneticiler ve düzenleyiciler tarafından, yasal etkileri olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen otomatik profil işleme – profilleme dahil – bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir, (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli değilse veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasaları nedeniyle izin veriliyorsa ve bu mevzuat uygun önlemleri alırsa hak ve özgürlüklerin yanı sıra haklı olanları da korumak Veri sahibinin çıkarlarını veya (3) veri sahibinin açık onayını içerir. Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşme yapılması veya yerine getirilmesi için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızası ile verilirse, Beauty Smile Köln Sağlık Hizmetleri Ajansı, hakları korumak için uygun önlemleri alır ve en azından sorumlu kişinin müdahale etmesini, kişinin kendi konumunu belirtmesini ve karara itiraz etmesini içeren veri sahibinin özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak. Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili hak iddia etmek istiyorsa, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.
i) Veri koruma yasası uyarınca rızasını geri çekme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından kişisel verilerin işlenmesine rızalarını istediği zaman iptal etme hakkına sahiptir. Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla irtibata geçebilir.
Facebook uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri
Denetleyici, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. Facebook bir sosyal ağdır. Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşime girmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet’te işletilen bir sosyal buluşma noktasıdır. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform görevi görebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak sağlayabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının, diğer şeylerin yanı sıra, özel profiller oluşturmasına, arkadaşlık istekleri yoluyla fotoğraf ve ağ yüklemesine olanak tanır. Facebook, Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından işletilmektedir. Bir veri öznesi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2, İrlanda’dır. Bu web sitesinin denetleyici tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Facebook tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. Bileşen, karşılık gelen Facebook bileşeninin bir temsilini Facebook’tan indirmeye neden olur. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Facebook, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir. Veri konusu Facebook’ta aynı anda oturum açarsa, Facebook web sitemize veri sahibi tarafından her erişildiğinde ve web sitemizin veri sahibinin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği web sitemizde kaldığı süre boyunca tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve ilgili kişinin Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini tıklatırsa, örneğin “Beğen” düğmesi,
veya veri sahibi bir yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri depolar. Facebook, veri konusu web sitemize erişirken aynı anda Facebook’ta oturum açarsa, Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği hakkında bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesaplarından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir. Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, veri sahibinin gizliliğini korumak için Facebook’un hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklar. Ek olarak, Facebook’a veri iletimini bastırmayı mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, Facebook’a veri iletimini bastırmak için veri sahibi tarafından kullanılabilir.
9. Instagram uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri
Denetleyici, Instagram web sitesinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymasına olanak tanıyan bir hizmettir. Instagram Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2 Ireland tarafından işletilmektedir. Bu web sitesinin denetleyici tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. Instagram’dan ilgili bileşenin bir temsilini indirmeniz istendi. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir. Veri konusu aynı anda Instagram’da oturum açarsa, Instagram, web sitemize veri sahibi tarafından her erişildiğinde ve veri sahibinin ziyaret ettiği belirli bir alt sayfa olan web sitemizde kaldığı süre boyunca tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından veri sahibinin ilgili Instagram hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birini tıklatırsa, onunla iletilen veri ve bilgiler veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından kaydedilir ve işlenir. Instagram, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Instagram’da oturum açarsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Instagram bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Instagram hesaplarından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir. Instagram hakkında daha fazla bilgi ve geçerli veri koruma düzenlemeleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adresinde bulunabilir.

İşlemenin yasal dayanağı
6.Madde yaktım. bir GDPR, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimize yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya başka herhangi bir hizmet veya değerlendirmenin sağlanması için gerekli olan işleme işlemlerinde olduğu gibi, işlem 6.Madde yaktım. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesi önlemler almak için gerekli olan bu tür işlem operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme, Madde 6, I. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda böyle bir durum söz konusudur. Daha sonra işlem, aydınladığım 6. Maddeye dayanacaktır. d GDPR. Sonuçta, işleme operasyonları 6. Maddeye dayanabilir. f GDPR. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamadığı işlem işlemleri, veri sahibinin çıkarlarının, temel haklarının ve özgürlüklerinin bunlardan ağır basmadığı sürece şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için işlem yapılması gerekiyorsa, bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işlemlere özellikle izin verilmektedir, çünkü bunlar Avrupa yasa koyucuları tarafından özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda, eğer veri sahibinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşüne varmıştır (Resital 47 cümle 2 GDPR).
11. Denetleyici veya üçüncü bir tarafın izlediği işleme ilişkin meşru menfaatler
Kişisel verilerin işlendiğim 6. Maddeye dayanıyor mu? f GDPR, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına gerçekleştirme konusundaki meşru menfaatimizdir.
12. Kişisel verilerin saklanma süresi
Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter ilgili yasal saklama süresidir. Süre sona erdikten sonra, bir sözleşmeyi yerine getirmesi veya başlatması gerekmediği sürece ilgili veriler rutin olarak silinecektir.
13. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmeye bağlı hükümler; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; temin etmemenin olası sonuçları
Kişisel verilerin sağlanmasının yasalarca kısmen gerekli olduğunu (ör. Vergi düzenlemeleri) veya sözleşmeye bağlı düzenlemelerden (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildireceğiz. Bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlemek zorunda olduğumuz kişisel verileri sağladığı bir sözleşmenin yapılması gerekebilir. Örneğin, şirketimiz onlarla bir sözleşme yaparsa, ilgili kişi bize kişisel bilgi vermekle yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, sözleşmenin ilgili kişi ile yapılmamasına neden olacaktır. Veri sahibinin kişisel veriler sağlamasından önce, veri

Türkiye’deki protez ve kozmetik cerrahi uzmanlarınız.
 

Resmi iş saatleri

Pazartesi – Pazar 10:00 – 20:00
ve randevu alarak

✉ info@beautysmile-cologne.de

Temas

Güzellik gülümseme Köln
Rösrather Straße 591-593, 51107 Köln

Tel.: 02241 2094937
Seyyar.: 0176 32187094
Emaye: info@beautysmile-cologne.de

© 2019 BEAUTY SMILE COLOGNE

Scroll to Top
Open chat
Merhaba